Privacy & GDPR

Image

Uw privacy

Uw persoonlijke gegevens zoals e-mail, telefoon nr., adres, naam en bedrijfsgegevens worden enkel en alleen locaal opgeslagen ten behoeve van interne administratie en onderlinge communicatie, voor de mogelijkheid tot het verstrekken van de nodige documenten, de resultaten van uw aankoop, opgestelde contracten, offertes, facturen. Het staat u ten allen tijde vrij deze gegevens op te vragen en te laten aanpassen / corrigeren indien nodig.

Online gegevens:

DNS Photography gebruikt geen online databases waarin uw gegevens worden opgeslagen. De gegevens die u ons toevertrouwt worden enkel locaal opgeslagen!

Informatievragen door derden:

DNS Photography verkoopt, verhuurt, ruilt, schenkt of geeft nooit gegevens door aan derden, tenzij u daar zelf heeft om gevraagd. Uw gegevens zijn hier dus veilig!

Votre vie privée

Des informations personnelles telles que votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre adresse et les informations de votre entreprise sont uniquement stockées localement pour notre administration interne, et les communications mutuelles, la possibilité de fournir des documents tels que les résultats de votre achat, nos propositions, offres, contrats, factures. Une fois inscrit, vous êtes libre de demander vos informations, et de les faire rectifier si nécessaire.

Bases de données en ligne:

DNS Photography n′ utilise pas des bases de données en ligne, vos données sont stocké locale et secure.

Demandes de tiers:

DNS Photography ne vend, ne loue, n′échange ni ne transmet vos données au tiers, sauf si vous l′ avez autorisé vous-même. Vos données sont sécure ici.

Your privacy

Personal information like your name, e-mail address, phone number, address, and company information are solely stored locally for mutual communications and internal administration, for the ability to provide documents like the results of your purchase, propositions, offers, contracts, invoices. Once registered, you are free to request your information, and have it corrected if necessary.

Online databases:

DNS Photography does not make use of online databases. Your data is stored locally only.

Third party requests:

DNS Photography does not sell, rent, exchange or pass on your data to a third party, unless you autorized it yourself. Your data is safe here.